^Powrót do góry

Stowarzyszenie „Dom Muzyki
Tel. +48 609 132 358
Biuro: ul. Brzozowa 14/1a, 00-286 Warszawa
e-mail: biuro@dom-muzyki.pl
www.dom-muzyki.pl
nr konta 52 1020 1026 0000 1502 0293 4776

 • Wesprzyj dokończenie budowy Domu Muzyki!

  Wszystkich, którzy mogą nam pomóc, zachęcamy do wsparcia ukończenia budowy Domu Muzyki.
  Każdy grosz się liczy! ​

  Więcej >>

 • WITAJCIE W NASZYM STOWARZYSZENIU!

  Stowarzyszenie Integracji z artystami Niepełnosprawnymi "Dom Muzyki" to projekt niezwykły. Tworzymy pierwszy w Polsce Integracyjny Dom Pracy Twórczej! ​

  WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ:​
  nr konta 52 1020 1026 0000 1502 0293 4776.

  WESPRZYJ NAS >>

 • WOLNI OD ZŁA

  Festiwal wspierający ideę DOMU MUZYKI

  WESPRZYJ NAS >>

Aktualności


2021-11-02
Zaproszenie na Walne Zgromadzenie - 15.11.2021

ZAPROSZENIE

Kochani Członkowie i Sympatycy "Domu Muzyki"!!!

 

Wiadomo, że jest jak jest z wieloma sprawami w ramach tzw. pandemii.

Jako członek innych OPP - mam wiedzę, że w tych karykaturalnych warunkach wiele spraw przeniosło się do sieci, czemu dają przyzwolenie wszelkiego rodzaju Urzędy, którym "Dom Muzyki" podlega. Terminy wszelkich sprawozdań są ruchome, ale tak czy inaczej aby spełnić wymogi formalne musi się odbyć Walne Zgromadzenie.

Bardzo Was proszę o wszelką pomoc w sprawnym przeprowadzeniu tej niezbędnej procedury.

O szczególną uwagę proszę przedstawicieli wszystkich Statutowych władz.

Wszelkie dokumenty, jeśli członek Stowarzyszenia sobie zażyczy, możemy dostarczyć na pisemną (mailową) prośbę.

 

Termin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia odbędzie się 15.11.2021r.:

 • pierwszy termin- godzina 17.00,
 • drugi termin - godzina 17.30

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zostanie przeprowadzone zdalnie

z użyciem aplikacji Skype.

W miejscu odbywania obrad tj. w biurze Stowarzyszenia ul. Brzozowa 14/1a zgodnie z lokalnymi warunkami sanitarnymi mogą uczestniczyć bezpośrednio 3 osoby z zachowaniem

dystansu i w maseczkach.- proszę o zgłaszanie się do udziału z jednoczesnym wyrażeniem zgody na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Dom Muzyki”- Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Andrzej Kowalczyk.

 2. Wybór Przewodniczącego obrad, głosowanie i ogłoszenie wyników.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego obrad, że Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest władne podejmować uchwały.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjneji rekomendacja dotycząca udzielenia Zarządowi absolutorium oraz podjęcie Uchwały nr 1/2020 o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia jej członkom absolutorium.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2020r. oraz podjęcie Uchwały nr 2/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
 8. Przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za 2020 rok , w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat , podjęcie Uchwały nr.3/2020r.
 9. Dyskusja i Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia "Dom Muzyki"

 

Będę wdzięczny za udział w tym spotkaniu.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Kowalczyk