O NAS

Głównym celem statutowym naszego Stowarzyszenia jest dokończenie budowy Domu Muzyki jako pierwszego w Europie integracyjnego domu pracy twórczej

Dom Muzyki – pierwszy w Europie Integracyjny Dom Pracy Twórczej. Idea zapoczątkowana przez Członków Założycieli Stowarzyszenia „Dom Muzyki”w 1998r. (wcześniej Stowarzyszenia Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi „Dom Muzyki”) – ma być miejscem integracji środowisk twórczych z osobami niepełnosprawnymi, a wybitnie uzdolnionymi artystycznie. Celem funkcjonowania takiej jednostki ma być szeroko pojęta integracja artystyczna i rehabilitacja. Dom Muzyki  o charakterze Domu Pracy Twórczej z niezbędnymi do działań pracowniami, ma być również miejscem niezbędnej dla potrzebujących terapii. Obiekt będzie posiadał pracownie fizyko- i psychoterapeutyczne. W Domu Muzyki będą odbywać się zajęcia warsztatowe dla  osób z niepełnosprawnościami  w pracowniach muzycznych i plastycznych oraz terapie dla osób nie posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (np. depresje, choroba dwubiegunowa afektywna, terapie „pouzależnieniowe”). Dla osób nie posiadających orzeczeń o st. niepełnosprawności, na podstawie indywidualnie dobieranych programów, jedną z podstaw terapii będzie pomoc osobom niepełnosprawnym w realizacji projektów artystycznych. Dom Muzyki będzie wydawał i promował zarejestrowane na miejscu dokonania artystyczne powstałe w wyniku integracyjnej pracy twórczej.
Do zadań Domu Muzyki będzie utworzony specjalny zespół prawników i pracowników socjalnych, którego zadaniem będzie wspieranie członków i pomoc w realizacji celów związanych z życiem codziennym podopiecznych. Nadrzędnym celem tej komórki ma być praca nad aktywizacją społeczną osób niepełnosprawnych, która w oczywisty sposób zapobiega wykluczeniu społecznemu.